Deutsch             English
Europe

   България – Български
   Česká republika – Čeština
   Danmark – Dansk
   Deutschland – Deutsch
   España – Español
   France – Français
   Great Britain – English
   Hrvatska – Hrvatski
   Italia – Italiano
   Magyarország – Magyar
   Македонија – македонски
   Österreich – Deutsch
   Polska – Polski
   Portugal – Português
   România – Român
   Schweiz – Deutsch
   Suisse – Français
   Svizzera – Italiano
   Suomi – Suomeksi
   Sverige – Svenska
   Türkiye – Türkçe

North- / Southamerica

   Brasil – Português
   Chile – Español
   Colombia – Español
   México – Español
   Perú – Español

Africa

   South Africa – English

Asia / Oceania

   India – English
   Singapore – English
   Россия – Pусский
   UAE – English
   中国 – 中国的

 

Integrované jednotky - mikroúder

Značení mikroúderem

Značení je prováděno mikroúderem pomocí elektromagnetu, tzn. pohybem karbidové značící jehly. Během značení se jehla pohybuje pomocí pojezdů osy X a osy Y daným směrem, přičemž dochází vlivem elektromagnetu k úderu jehly. Téměř všechny materiály mohou být značeny.

MV5 U65/30 INTEGRAL

Elektromagnetický značící systém vhodný do integrace.

Centrální řídící jednotka je integrována přímo ve značící hlavě. 

Značící rozsah:
65 x 30 mm
Přejít na produkt

MV5 U50/U80/U120

Mikroúderová značicí hlava k integraci do výrobních linek.
Dostupné značicí plochy:
50 x 25 mm (MV5 U50/25)
50 x 45 mm (MV5 U50/45)
80 x 25 mm (MV5 U80/25)
80 x 45 mm (MV5 U80/45)
120 x 25 mm (MV5 U120/25)
120 x 45 mm (MV5 U120/45)
Přejít na produkt

MV5 U30/U100/U200

Mikroúderová značicí hlava k integraci do výrobních linek.

Dostupné značicí plochy:
30 x 65 mm (MV5 U30)
100 x 100 mm (MV5 U100)
200 x 100 mm (MV5 U200)
Přejít na produkt

Značení rytím

Oproti mikroúderové technice rytí neznačí materiál opakovaným pohybem nahoru a dolů ale značicí hrot je přímo vtlačen do materiálu .Karbidový nebo diamantový hrot se pohybuje ve dvou osách x a y. Mohou být označeny téměř všechny materiály.

MV5 VU2

Rycí hlava k integraci do výrobních linek. 

Dostupné značicí plochy:
80 x 50 mm
80 x 100 mm
160 x 50 mm
160 x 100 mm
200 x 175 mm
Přejít na produkt

MV5 VU2 SPRINT plus

Rycí hlava k integraci do výrobních linek. S příslušenstvím SPRINT plus lze dosáhnout vyšších rychlostí.

Dostupné značicí plochy:
80 x 50 mm
80 x 100 mm
160 x 50 mm
160 x 100 mm
200 x 175 mm
Přejít na produkt

MV5 VU4

Rycí hlava k integraci do výrobních linek. 

Dostupné značicí plochy:
80 x 50 mm (MV5 VU4)
160 x 50 mm (MV5 VU5)
80 x 100 mm (MV5 VU6)
160 x 100 mm (MV5 VU7)
Přejít na produkt

MV5 VU4 ECO SPRINT

Rycí hlava k integraci do výrobních linek. S příslušenstvím ECO SPRINT lze dosáhnout vyšších rychlostí.

Dostupné značicí plochy:
80x50 mm (MV5 VU4 ECO SPRINT)
160x50 mm (MV5 VU5 ECO SPRINT)
80x100 mm (MV5 VU6 ECO SPRINT)
160x100 mm (MV5 VU7 ECO SPRINT)

Přejít na produkt

MV5 VU4 SPRINT

Rycí hlava k integraci do výrobních linek. S příslušenstvím SPRINT lze dosáhnout vyšších rychlostí.

Dostupné značicí plochy:
80 x 50 mm (MV5 VU4 SPRINT)
160 x 50 mm (MV5 VU5 SPRINT)
80 x 100 mm (MV5 VU6 SPRINT)
160 x 100 mm (MV5 VU7 SPRINT)

Přejít na produkt

MV54

Rycí hlava k integraci do výrobních linek. Pro aplikace, kde je zapotřebí hluboké značení, například značení čísel VIN.

Dostupné značicí plochy:
160 x 60 mm
Přejít na produkt

MV5 U65/30 INTEGRAL

 • Kompaktní značící zařízen s integrovanou centrální řídící jednotkou – není potřeba již žádné externí řídící jednotky
 • Značení probíhá pomocí posuvu elektromagnetu – tzn. není potřeba mít přivedený tlakový vzduch
 • Kompaktní provedení zařízení znamená nízkou hmotnost přibližně 3,2kg
 • Velké značící pole a nízká hlasitost při značení
 • Rychlá a intuitivní kontrola stavu pomocí 6 LED diod umístěných přímo na zařízení
 • Perfektní pro integraci v testovacích zařízeních
 • Robustní mechanické provedení – dvojité vodící tyče lineárních pojezdů os X a Y
 • Značení Data-Matrix kódu (volitelné)
 • Vysoká četnost opakovaného značení pro značení téměř všech plastů a kovů
 • Může být provozováno v jakékoli pozici
 • Vysoce precizní značení bez zvlnění znaků
 • Výborný poměr cena – výkon
 • Velké značící pole:
  65 mm x 30 mm (x/y)
 

MV5 U50/U80/U120

 • Snadná integrace do výrobních a montážních linek
 • Vysoká rychlost značení
 • Malá kompaktní konstrukce
 • Vysoká odolnost mechanických částí, vysoce kvalitní dvojité
  lineární vedení v ose x a y
 • Ideální přenos síly úderu do značeného materiálu
 • Vysoká opakovatelnost
 • Velmi přesný výsledek značení bez deformace
 • 2D značení (volitelně)
 • Může být použit v jakékoliv poloze
 • Dobrý poměr cena/výkon
 • Dostupné značicí plochy:
  Značicí plocha (x/y) 50 x 25 mm (MV5 U50/25)
  Značicí plocha (x/y) 50 x 45 mm (MV5 U50/45)
  Značicí plocha (x/y) 80 x 25 mm (MV5 U80/25)
  Značicí plocha (x/y) 80 x 45 mm (MV5 U80/45)
  Značicí plocha (x/y) 120 x 25 mm (MV5 U120/25)
  Značicí plocha (x/y) 120 x 45 mm (MV5 U120/45)
 

MV5 U30/U100/U200

 • Plně funkční, snadno integrovatelný značicí systém
 • Pracuje ve všech polohách
 • Snadná integrace do výrobních a montážních linek
 • Vysoká rychlost a kvalita značení
 • Bezúdržbová mechanika a nástroje
 • Dostupné značicí plochy:
  Značicí plocha (x/y) 30 x 65 mm (MV5 U30)
  Značicí plocha  (x/y) 100 x 100 mm (MV5 U100)
  Značicí plocha  (x/y) 200 x 100 mm (MV5 U200)
 

MV5 VU2

 • Značicí plocha (x/y) 80 x 50 mm
 • Nová rycí značicí hlava vyvinuta na základě dlouholetých zkušeností
 • Značicí hlava pro instalaci do výrobních linek
 • Kompaktní a váhově optimalizovaná konstrukce značicího zařízení nenáročná na prostor při instalaci do výrobních linek a při instalaci na malé průmyslové roboty
 • Dlouhá životnost hlavy je dosažena pomocí dvojitého lineárního vedení a přesných kuličkových šroubů
 • Precizní značení dvojrozměrných kódů – Data Matrix kódů
 • Vysoce spolehlivý systém
 • Instalace v libovolné poloze
 • Plynulé nastavení síly značení pomocí regulátoru tlaku
 • Bezúdržbová mechanika a nástroje
 • Ochranný kryt proti nečistotám
 

MV5 VU2 SPRINT plus

Tato značicí hlava má stejné vlastnosti jako výše popsaná značicí hlava MV5 VU2. S volitelnou verzí SPRINT plus je možné dosáhnout velmi rychlého značení. Rychlost vyznačení 10 znaků při výšce písma  3mm je do 3 sekund.


Značicí plocha je (x/y) 80 x 50 mm.

 

MV5 VU4

 • Značicí plocha (x/y) 80 x 50 mm
 • Plně funkční, snadno integrovatelný značicí systém
 • Snadná integrace do výrobních a montážních linek
 • Přesné nastavení různé síly značení
 • Pracuje ve všech polohách
 • Vysoká opakovatelnost značení díky přesnému lineárnímu vedení
 • Obzvláště vhodné pro značení datamatrix kódů
 • Bezúdržbová mechanika a nástroje
 • Ochranný kryt proti nečistotám
 • Dostupné značicí plochy:
  Značicí plocha (x/y) 160 x 50 mm (MV5 VU5)
  Značicí plocha (x/y) 80 x 100 mm (MV5 VU6)
  Značicí plocha (x/y) 160 x 100 mm (MV5 VU7)
 

MV5 VU4 ECO SPRINT

Tato hlava má stejné parametry jako předchozí MV5 VU4. Díky rozdílnému výkonu motoru může být dosaženo rychlejšího značení – přibližně 3-4 sekundy na 10 znaků o výšce 3-4 mm.
 • Dostupné značicí plochy:
  Značicí plocha (x/y) 80 x 50 mm (MV5 VU4 ECO SPRINT)
  Značicí plocha (x/y) 160 x 50 mm (MV5 VU5 ECO SPRINT)
  Značicí plocha (x/y) 80 x 100 mm (MV5 VU6 ECO SPRINT)
  Značicí plocha (x/y) 160 x 100 mm (MV5 VU7 ECO SPRINT)
 

MV5 VU4 SPRINT

Značicí hlava má stejné parametry jako předchozí MV5 VU4. Díky rozdílnému výkonu motoru může být dosaženo rychlejšího značení – přibližně 2-3 sekundy na 10 znaků o výšce 3-4 mm. 
 • Dostupné značicí plochy:
  Značicí plocha (x/y) 80 x 50 mm (MV5 VU4 SPRINT)
  Značicí plocha (x/y) 160 x 50 mm (MV5 VU5 SPRINT)
  Značicí plocha (x/y) 80 x 100 mm (MV5 VU6 SPRINT)
  Značicí plocha (x/y) 160 x 100 mm (MV5 VU7 SPRINT)
 

MV54

 • Kompletní a k integraci vhodný značicí systém, používá se zejména ke značení rámu podvozku a hlubokému značení
 • Kompaktní, elektropneumatická značicí jednotka
 • Značicí plocha (x/y) 160 x 60 mm
 • Přesné nastavení různé síly značení
 • Pracuje ve všech polohách
 • Dva bezkartáčové krokové motory zaručují dlouhou životnost a minimální opotřebení
 • Vysoká opakovatelnost značení díky přesnému lineárnímu vedení a kuličkovým šroubům
 • Bezúdržbový nástroj
 • Značicí jehla s diamantovým hrotem pracuje pneumaticky
 • Minimální opotřebení vzduchových ventilů díky bezolejovému provozu